Hawlfraint

24/11/2016 22:24 UCT
Fe allwch chi ddefnyddio'r holl waith yr wyf fi, Clive "James" Python wedi ei wneud ar y wefan hon, os ydych yn dilyn Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) (oni nodir fel arall), sy'n golygu eich bod yn rhydd i:

  • Rhannwch - cop├»wch a ailddosbarthu'r deunydd mewn unrhyw fodd neu fformat
  • Addasu - ailgychwyn, trawsnewid, ac adeiladu ar y deunydd

O dan y telerau canlynol:

  • Dyraniad - Rhaid i chi roi credyd priodol, darparu dolen i'r drwydded, a nodi a wnaed newidiadau. Fe allwch chi wneud hynny mewn unrhyw ffordd resymol, ond nid mewn unrhyw ffordd sy'n awgrymu bod y trwyddedwr yn eich cymeradwyo chi neu'ch defnydd.
  • Anfasnachol - Dydy chi ddim gallu defnyddio'r deunydd at ddibenion masnachol.
  • Rhannu'n Tebyg - Os ydych yn ailgychwyn, trawsnewid neu adeiladu ar y deunydd, mae'n rhaid i chi ddosbarthu'ch cyfraniadau o dan yr un drwydded a'r gwreiddiol.

Ymdriniadau Teg

21/02/2017 03:20 UCT

Mae pob cyfrwng (testun, delweddau, sain ac ati) sydd ddim yn eiddo i Mr. Python yn cael eu defnyddio i adolygu pwnc a byddai'n dod dan Ddelio'n Deg ('Defnydd Teg') yn y DU a'r Unol Daleithiau.

Os ydych chi'n ansicr ynghylch eithriadau'r DU i hawlfraint, ewch i'r URL hwn: https://www.gov.uk/guidance/exceptions-to-copyright

Creative Commons License