DYNTYLLUAN
              %% `%%;,
      ,%%#;      %%#%%;___%%;`
   ;%'  ;%-\_#%,     / _%_-;%'`
   %_%   %/%%      / /%%#%'
   /_'_____/_____________/ _/
   _______ _$_____________/  ,%%;
   %% %-// $     \ \   %#%%___-%%;`
    %`;-/_%;`     \ \______/ __ %%#%%`
    %%%%#% $      \$_______/,%%#%%;%`,
     %;` $       $     ,%%` %',
    ______$_____________$_____
    /.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-\
   /.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-\
   /.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-\
  /.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-\
  '=================================='
   \||             ||/
   ||     _     _   ||
   ||    ('<    <')   ||
   ||_______\(_)_______(_)/____||
   _||__________________________||_
  |________________________________|lc

Ydych chi'n person cwl o'r 00au a gafodd ei eni ar ol 7/7? Os dywedasoch "ie" (neu hyd yn oed "na"), beth am fy nharo i fyny ar Twitter?